Skip to content
OBS! Greenie #2 kan ikke leveres i ugerne 23 - 28 | Klik her for at læse mere →
OBS! Greenie #2 kan ikke leveres i
ugerne 23 - 28 | Læs mere →
Forbindelsen mellem overvægt og sygefravær: Vægtens rolle afsløret i forskning

Forbindelsen mellem overvægt og sygefravær: Vægtens rolle afsløret i forskning

Har du nogensinde spekuleret over, hvordan din sundhedstilstand og vægt kan påvirke din evne til at være til stede og performe på arbejdet? Eller måske spekuleret på, om dine medarbejdere påvirkes af det?

En undersøgelse, der fokuserer på denne problemstilling, har analyseret data fra en stor, langsigtet, nationalt repræsentativ undersøgelse i Tyskland. I dette blogindlæg vil vi udforske resultaterne fra denne undersøgelse og se nærmere på sammenhængen mellem netop overvægt og sygefravær. 

Forskningen viser, at der er en tæt sammenhæng mellem sundhedstilstanden og sygefravær, og denne tyske undersøgelse har særligt fokuseret på vægtens rolle. Vi vil udforske studiet med titlen: "Obesity and sickness absence: results from a longitudinal nationally representative sample from Germany", 2018, eller på dansk; 

Sammenhængen mellem overvægt og sygefravær: Resultater fra en langsigtet nationalt repræsentativ undersøgelse fra Tyskland, 2018.

Så hvis du interesseret i at forstå, hvordan overvægt kan påvirke sygefraværet, så læs med her. Undersøgelsen, der fokuserer på denne problemstilling, har analyseret data fra en stor, langsigtet, nationalt repræsentativ undersøgelse i Tyskland. Vi kigger nu nærmere på resultaterne fra denne undersøgelse og dykker ned i sammenhængen mellem fedme og sygefravær.

Studiet havde til formål at analysere, hvordan fedme påvirker sygefraværet blandt en repræsentativ stikprøve af tyske arbejdstagere over en længere periode. Forskernes mål var at identificere en eventuel sammenhæng mellem fedme og øget sygefravær.

Metode: Forskerne indsamlede data fra en nationalt repræsentativ undersøgelse i Tyskland, der omfattede information om deltagernes sundhedstilstand, herunder deres BMI (Body Mass Index), og sygefraværsmønstre. Ved at analysere disse data kunne forskerne vurdere, om der var en sammenhæng mellem overvægt og sygefravær over tid.

Følgende områder blev anvendt som metode for indsamling af deres data:

 1. Datasæt og stikprøve: Forskerne anvendte data fra en langsigtet, nationalt repræsentativ undersøgelse i Tyskland, der indeholdt information om arbejdstagernes sundhedstilstand og sygefravær. Stikprøven blev udvalgt, så den repræsenterede den tyske arbejdsstyrke på tværs af forskellige sektorer og beskæftigelsesområder.

 2. Indsamling af data: Deltagerne i undersøgelsen blev bedt om at give information om deres sundhedstilstand, herunder deres vægt og højde. Disse oplysninger blev brugt til at beregne BMI (Body Mass Index), der er en almindelig metode til at vurdere en persons kropsvægt i forhold til deres højde.

 3. Registrering af sygefravær: Forskerne indsamlede også data om deltagernes sygefravær. Dette kunne omfatte antallet af sygedage, hvor deltagerne ikke kunne arbejde på grund af helbredsproblemer.

 4. Længde og tidsramme: Undersøgelsen blev udført over en længere periode, hvilket gjorde det muligt at analysere sygefraværet over tid og identificere mønstre og sammenhænge. Tidsrammen for undersøgelsen kan variere afhængigt af forskernes valg og tilgængeligheden af data.

 5. Analysemetoder: Forskerne anvendte statistiske analysemetoder til at undersøge sammenhængen mellem BMI og sygefravær. Disse metoder tog højde for andre potentielle påvirkningsfaktorer som alder, køn, socioøkonomisk status og andre relevante variabler, der kunne påvirke resultaterne.

Vigtigheden af en "longitudinel" tilgang:

Det er værd at bemærke, at en longitudinel tilgang, hvor data indsamles over tid, giver forskerne mulighed for at se på langsigtede trends og identificere ændringer over tid. Dette er særligt vigtigt, når det kommer til at undersøge sammenhængen mellem overvægt og sygefravær, da det kan være afgørende at se på, om fedme fører til øget sygefravær over tid eller omvendt.

Ved at bruge denne omfattende metode kunne forskerne i denne undersøgelse analysere og vurdere sammenhængen mellem BMI, overvægt og sygefravær blandt en nationalt repræsentativ stikprøve af tyske arbejdstagere. Resultaterne fra denne analyse bidrager til vores forståelse af, hvordan overvægt kan påvirke arbejdsrelateret fravær og kan have vigtige implikationer for arbejdsmiljøet og sundhedsfremmende tiltag.

Resultater og konklusioner:

Resultaterne fra undersøgelsen viste en klar sammenhæng mellem overvægt og øget sygefravær. Deltagere med en højere BMI havde en tendens til at have flere sygedage sammenlignet med dem med en normal vægt. Denne sammenhæng blev observeret over flere år og var uafhængig af andre faktorer som alder, køn og socioøkonomisk status.

Men hvad kan vi så gøre for at forbedre dette?

Det er vores alles ansvar at skabe de bedste rammer for os alle. Her kommer derfor nogle betragtninger som både arbejdsgiver og arbejdstager kan gøre sig. 

Arbejdsgiverens rolle:

 • Sundhedsfremmende programmer: Virksomheder kan implementere sundhedsfremmende programmer på arbejdspladsen, der fokuserer på motion, ernæring og mental sundhed. Disse programmer kan tilbyde workshops, træningsmuligheder eller adgang til sundhedsressourcer.
 • Skab et sundt arbejdsmiljø: Arbejdsgivere bør opfordre til et sundt arbejdsmiljø, der fremmer fysisk aktivitet og sunde valgmuligheder, såsom frugtordninger, sunde frokostmuligheder, sunde snacks og drikke, og opfordring til pauser og bevægelse i løbet af arbejdsdagen.
 • Fleksible arbejdstider: Fleksible arbejdstidsordninger kan hjælpe medarbejdere med at finde tid til motion og sunde måltider i deres travle hverdag.
Medarbejderens rolle:
 • Prioriter sundhed: Medarbejdere bør prioritere deres sundhed og velvære ved at indarbejde sunde vaner i deres daglige rutine. Dette kan omfatte regelmæssig motion, en afbalanceret kost, tilstrækkelig søvn og stresshåndtering.
 • Aktive pauser: Vi har tidligere talt om aktive pauser, og det er ikke at scrolle igennem nyheder eller sociale medier. Benyt pauserne til at bevæge dig. Tag en gåtur udenfor, stræk dig eller udfør øvelser på arbejdspladsen. Aktivitet i løbet af dagen kan hjælpe med at opretholde en sund vægt og forbedre helbredet.
 • Opmærksomhed på kost: Vær opmærksom på dine kostvaner og prøv at spise næringsrig mad. Undgå overspisning og vær opmærksom på følelsen af mæthed under måltiderne. Men det er klart, at det kommer også ned til, hvad man bliver tilbudt på sin arbejdsplads.

Vi håber ovenstående indsigter har givet ny "food for thought" og sætter nogle tanker eller endda nye processer i gang.

 

Kilde; "Obesity and sickness absence: results from a longitudinal nationally representative sample from Germany", Katrin Christiane Reber, Hans-Helmut König, and André Hajek, 2018.

 

Previous article En klimavenlig smoothie, ja tak!
Next article Den super sunde grøntsagsgrød fra professor Oluf