Skip to content
Walk & Talk med Chris Macdonald

Walk & Talk med Chris Macdonald

Som I, der har fulgt med på sidelinjen længe, efterhånden er klar over, så er jeg en KÆMPE fortaler for sundhed, der fokuserer på samt fremmer trivsel, glæde og velvære i ligeså høj grad (hvis ikke mere) som næringsstoffer, bevægelse etc.

For et par år siden var jeg så heldig at få fornøjelsen af en “walk & talk” med Chris MacDonald, som også sætter fokus på trivsel, ikke mindst via hans fond “Just Human”, som handler om danskernes trivsel. Chris og jeg talte en masse om sammenhængen mellem sundhed og trivsel, og han var hammer spændende og inspirerende at tale med, og dét synes jeg selvfølgelig også, I skal få lov til at få del i.

Et møde som disse bidrager til at forme mit sundhedsbillede, som jeg jo i sidste ende ønsker at inspirere og dele med jer andre igennem Greenwitch, og derfor tænker jeg, det også er relevant for jer. God læselyst! 🙂 


Chris er født og opvokset i USA, men han har været i Danmark i mere end et årti. Chris er uddannet kandidat i human fysiologi fra Københavns Universitet, foredragsholder og kendt fra diverse Tv-programmer på DR1. Læs mere her:  www.chrismacdonald.dk.

Hvad er baggrunden for, at du har startet ”Just Human”?
”Der er flere grunde. Den ene er, at vi her i Danmark bor i et land, hvor vilkår ift. trivsel er eminente. De er fantastiske. Der er selvfølgelig nogle mørke tal, som er meget i fokus, og som pressen vægter højt, og ikke mindst indenfor forskningen fokuseres der i høj grad på, hvilken vej det går i forhold til fysisk og mental sundhed. Der er nogle triste tendenser, men jeg er overordnet set stadig optimistisk. Ser vi på tendenserne igennem de sidste 25 år, da kan vi sige, at det går den forkerte vej, men hvis vi kigger på menneskets historie som homo sapiens, så har vi aldrig nogensinde haft større potentiale for at trives – hverken fysisk eller mentalt. Overordnet set så mener jeg, at vi først og fremmest burde have fokus på det positive.”

Hvad er det positive, som vi skal fokusere på?
”Jeg kan godt lide at referere til ”positive distancer”. Positive distancer gør os bedre til at læse skriften på væggen. I har et udtryk på dansk ”Når man har ryggen mod muren, så kan man ikke se skriften på væggen”. Jeg tror, at vi er i en meget unik situation i dag som homo sapiens. Blandt andet med al den forskning og viden vi har adgang til i dag, da har vi en helt unik mulighed for at læse ”skriften på væggen”. Vi kan altså læse det fra en positiv distance. Jeg kan nogle gange blive lidt træt, når jeg læser forsider på aviser og overskifter på nettet, som gerne vil på banen, og derfor skriver om det, der er galt, fordi det fanger menneskers opmærksomhed. Og jo, der er tal, som vi skal tage hamrende alvorligt, og mange i vores samfund er pressede mentalt og/eller fysisk. Men vi skal også huske, at overordnet for homo sapiens har vi aldrig haft det bedre. Og tænk hvis vi brugte den platform, vi har i dag, til at sørge for, at vi gjorde det muligt for så mange mennesker som muligt at trives. En af de veje starter med fokus på det positive. Ikke at vi bare skal tro, at det hele kan klares med et positivt syn på tingene, men vi skal starte med at vække interessen der. Den modsatte tilgang med at fokusere på det negative kan give folk en følelse af magtesløshed, og det har ikke virket indtil nu. Det er for tungt at bære for den enkelte. Just Human har interesse i at bruge denne tilgang som en platform, der skal få folk til at kigge fra en positiv distance på det kæmpe potentiale, som vi har i Danmark.”

Hvordan står vores trivsel så til i Danmark?
”Trivsel er svær at måle. Mange faktorer spiller ind. Danmark har længe været placeret blandt de lande i verden med mest trivsel, men i nyere målinger har Costa Rica og Panama braget frem. Noget af det, som hiver dem frem er, at de har mange daglige positive oplevelser. Det betyder, at de har mange øjeblikke, hvor de oplever et smil fra et andet menneske, man bryder ud i sang, eller man danser sammen. I Danmark halter vi bagud på det sociale, og på daglige positive sociale interaktioner. Vi har selvfølgelig en masse hygge og tætte relationer, men det er ikke så skandinavisk endnu, at man fx på en løbetur hilser på de modgående. Gør man det, bliver det enten opfattet som flirt eller som noget akavet eller mistroisk. Det er ikke en del af vores normale sociale norm her i Danmark.
I forhold til trivsel drejer det sig også om tungere aspekter, såsom om man har en regering, man kan regne med, ingen korruption og meget lidt kriminalitet, et velfungerende skolesystem og sundhedsvæsen, tillid og tryghed. Jeg synes, at det er interessant, at vi i Danmark har de fleste af parametrene i forhold til trivsel, men vi mangler især flere positive sociale oplevelser.”

Hvad skal vi så gøre for mere trivsel?
”Positive casual networks. Når vi to eksempelvis går en tur, er ude i naturen, bevæger os og snakker sammen, da har vi tilstrækkelig evidens til at vide, at det alt sammen har stor effekt på vores velvære og trivsel. Vi to skaber et ”casual network”, som vil skabe nye netværk i livet. Det vil eksempelvis medføre en bedre nattesøvn, en bedre dag i morgen. Det igangsætter altså en positiv spiral. ”Positive casual networks” er interessante, for vi ved ikke, hvad der starter hvad, men vi ved bare, at de eksisterer. Så tilbage til der, hvor jeg tror, at vi står i en unik situation i Danmark i dag. Mange af de parametre , som vi kan dreje på, er nogle som vi forholdsvist simpelt kan gøre noget ved selv og sammen med vores små netværk. Jeg tror aldrig nogensinde, at der har været et tidsrum eller tidspunkt eller land/område i menneskets historie, hvor der har været større potentiale for et gevaldigt ryk i den rigtige retning ift. trivsel. Og Danmark kan blive et lyspunkt for andre lande som inspiration til at gå samme vej.”

Hvordan hænger trivsel sammen med sundhed?
”Vi har data om mennesker, der trives, ikke trives og mistrives. Data viser, at mennesker, der ikke trives, risikerer et liv, der er op til 10 år kortere end mennesker, der trives. Data viser, at decideret mistrivsel er direkte farligt for sundheden. Jeg tror, at trivsel er en bonus ved sundhed, og at det hjælper. Jeg vil ikke kalde det en direkte forudsætning, fordi hvad betyder det egentligt at være sund? Kan man have en diagnose og være syg men stadigvæk trives? Det vil jeg mene, at man godt kan. Kan man være fuldstændig fri for enhver fysisk og mental diagnose, have en fantastisk sundhedsprofil fysiologisk og alligevel ikke trives? Det vil jeg mene, at man kan. Men igen i forhold til en positiv netværksteori, vil jeg mene, at trivsel kan øge ens odds for sundhed gevaldigt. Hvordan vi har det fysiologisk vil påvirke, hvordan vi har det mentalt og omvendt. Det mentale er ligeså meget et organ, som andre organer i kroppen, og krop og psyke hænger tæt sammen. Et vigtigt budskab er, at vi alle er ”just humans”. Det betyder, at vi bare er mennesker. Vi begår fejl og vi er ikke perfekte. Der er en tilgivelse i det. Vi fejler alle sammen, men der er også en opfordring til at bevare ydmyghed: ”easy, you’re just human”. Vi er den tredje chimpanse, der har mistet vores pels. Vi er et enormt avanceret pattedyr, og det bliver glemt nogle gange – på godt og ondt. Det er kun (red. just) homo sapiens, som har en evne til at reflektere over vores tilværelse. Det kan være super tungt til tider. Så vi er det eneste væsen, som kan have ”eksistentielle kriser”, men det er samtidig det, som gør os ret interessante og helt unikke.”

Jeg synes, at Chris har en utrolig god pointe med, at vi alle skal huske os selv på, at vi bare/”just” er “humans”. Vi er alle bare mennesker, og det ligger der en tilgivelse i. En tilgivelse på den måde, at som menneske er ingen perfekte, og det skal vi acceptere. Vi er i stand til at reflektere – men nogle gange gør vi det måske for meget? Vi skal slappe mere af og komme hinanden mere ved. At være social er et fundamentalt behov for homo sapiens, og jeg tror, at vi alle i Danmark kan blive bedre til at være imødekommende og mere smilende – ikke mindst overfor fremmede. Det kan jeg i hvert fald godt selv. Jeg synes, at vi alle i dag skal minde os selv om at smile en ekstra gang  - også til fremmede på gaden. Lad os blive bedre til at skabe flere “positive daglige sociale oplevelser”. Ikke mindst her i den kære juletid.

Tak for du læste med.

Kærlig hilsen Julie

Previous article Greenie – en grøn smoothie