Skip to content
OBS! Vores produktion er under ombygning i juli - modtag din ordre i august | Læs mere →
OBS! Vores produktion er under ombygning i juli - modtag din ordre i august | Læs mere →
Lokale råvarer og lokal produktion

Lokale råvarer og lokal produktion

Her i Greenwitch tager vi ansvar for vores eksistens og forsøger at bidrage til bedre valg for dig som forbruger ift. din sundhed og ift. påvirkningen på miljøet. Det gør vi blandet andet ved ikke at outsource vores produktion til udlandet, men ved at beholde vores produktion i Danmark. Dernæst også, når det er muligt, at finde råvarer så tæt på som muligt og meget gerne fra Danmark. Visse frugter og grøntsager kan endnu ikke produceres effektivt i Danmark, hvorfor man må finde disse udenfor landets grænser, men derfor kan vi stadig stille krav til, at de netop lever op til høje standard ift. kvalitet og måden hvorpå de produceres. Det er vi meget stolt af, da vi mener man kan smage forskel og fornemme denne forskel i kvalitet.

Hvad er "lokal produktion"?

Lokal produktion refererer i vores situation til forskellen mellem at få produkter fremstillet inden for landets grænser eller udenfor landets grænser, alt i vores elskede lille Danmark! Det er med andre ord fremstilling og og produktion af produkter i nærheden af, hvor de altså forbruges. Dette koncept har i sin helhed vundet tiltagende opmærksomhed og støtte som en fornuftig anvendt praksis, der kan have en positiv indvirkning på miljøet og kloden som helhed samt sikring af en høj kvalitet og kontrol heraf. Her er nogle af de primære årsager til, at lokal produktion anses for at være godt for miljøet:

1. Reduceret Transport

Et af de største miljømæssige fordele ved lokal produktion er reduktionen af transportbehovet. Når varer produceres og forbruges lokalt, minimeres behovet for langdistance transport, hvilket i høj grad reducerer udledningen af drivhusgasser og forurening. Dette bidrager til at bekæmpe klimaforandringer og forbedre luftkvaliteten.

2. Mindre Emballage

Lokal produktion kræver ofte mindre emballage, da produkterne ikke behøver at være pakket til langvarig transport eller til at modstå udfordringerne ved forsendelse over lange afstande. Dette reducerer affaldsproduktionen og mindsker forbruget af ressourcer, som bruges til fremstilling af emballage. Det kan eksempelvis være overflødig anvendelse af pap, plastik mv.. Vores greenies og ingefærshots transporteres eksempelvis på grønne EU plastik-kasser, der alle genanvendes blandt os producenter af grønne fødevarer.

3. Støtte til lokale økonomier

Ved at støtte lokal produktion støtter forbrugerne direkte deres lokale økonomi og indenrigsøkonomi. Både med udvikling og fødevareinnovation, arbejdspladser og naturligvis de penge, der direkte kommer ind i landet og tilføres dansk økonomi. Det er vi meget stolte af at bidrage til! Dette kan derfor føre til jobskabelse og økonomisk udvikling i lokalområdet, hvilket kan have en positiv social indvirkning og bidrage til en mere bæredygtig økonomisk model fremadrettet. Samtidig med det, mener vi, at vi bidrager positivt til den mere grønne agenda, da vi på den måde fremmer en lokal produktion af grøntsagssmoothies, så det bliver nemmere for os alle at spise og indtage mere grønt og frugt på en nem måde. 

4. Friskere produkter

I tilfældet af fødevarer og hvis vi eksempelvis tager vores lækre og friske "greenies", kan lokal produktion sikre, at forbrugerne får adgang til friskere produkter. Dette skyldes, at fødevarerne ikke behøver at tilbagelægge lange afstande fra produktion til forbrug, hvilket ofte resulterer i bedre smag og højere næringsindhold. Du har måske hørt om konceptet "Fra Jord til Bord" - og vi vil mene, at vi ikke er langt der fra! Friskere produkter bidrager også til mindre madspild, da varerne har en længere holdbarhed, når de når forbrugeren, og nok også smager bedre og dermed ryger nemmere ned i maven i stedet for i skraldespanden. 

5. Bevaring af biodiversitet

Lokal produktion kan fremme bevaringen af biodiversitet, da lokale producenter ofte dyrker en bredere vifte af arter, der er tilpasset det lokale klima og jordforhold. Dette står i kontrast til masseproduktionssystemer, som kan favorisere monocultures og således reducere biodiversiteten.

6. Forbedret forbrugerbevidsthed

Lokal produktion fremmer en tættere forbindelse mellem producenter og forbrugere. Dette kan føre til en større bevidsthed om produktionsmetoder, miljøpåvirkning og de sociale forhold under hvilke varerne produceres. En velinformeret forbrugerbase kan træffe mere bæredygtige valg, som understøtter miljøvenlige og etisk ansvarlige producenter.

 

Anvendelse af oversøiske frugter og grøntsager kan ikke undgåes

Vi ved udemærket godt, at vi selv anvender grøntsager og frugter, der ikke altid kan være produceret lokalt i Danmark. Derfor føler vi os forpligtet til at sætte os ind i dette og forstå sammenhængen og påvirkningen af disse valg. Vi forsøger altid at finde de højeste kvalitetsstandarder og fornuftige avlere ift. hvad der er godt for miljøet. Vi forsøger også at netop finde råvarer så lokalt som muligt først og dernæst kigge ud over landets grænser med netop fokus på kvalitet og miljøet.

Sydlandske og oversøiske frugter, ofte importeret fra fjerne lande, kan belaste miljøet betydeligt mere end frugter, der er produceret lokalt. Det er også derfor vi holder igen med dels mængden og dels udvalget af ellers lækre og eksotiske frugter. Det er hverken godt for din sundhed med for meget sukker og det er heller ikke godt for miljøet med alt den transport på tværs af kontinenter. Dette skyldes flere faktorer:

1. Transport

Den mest åbenlyse miljøbelastning kommer fra transporten af disse frugter over lange afstande. Import af frugter fra sydlandske og oversøiske lande involverer ofte transport med skib, fly, hvor disse to belaster klimaet mest, hvilket resulterer i betydelige udslip af drivhusgasser, især CO2. Lastbilstransport forurener mindre og er dermed at foretrække ift. de andre. Transporten bidrager dermed som helhed direkte til klimaforandringer. Dog skal vi fortsat huske på, at den helt store synder jo fortsat er animalske produkter eksempelvis indtagelse af rødt kød, da det er en af de helt store klimabelastere snarere end selve transport-industrien som helhed. I nedenstående skema kan vi endda se en betragtelig forskel i mængden af Co2e udledning af animalske produkter vs. planter.

Overblik over klimabelastning af 4 fødevarer

2. Emballage

For at beskytte frugter under langdistance transport kræves der ofte betydelig emballage. Denne emballage er typisk fremstillet af plastik eller andre materialer, der kan være skadelige for miljøet. Udover at øge volumen af affald, kræver produktionen af emballage også ressourcer og energi, hvilket yderligere øger miljøaftrykket.

3. Energiforbrug

Opbevaring og transport af sydlandske og oversøiske frugter kræver ofte køling for at bevare friskheden. Kølesystemer i skibe, fly og lagerfaciliteter bruger betydelige mængder energi, hvilket øger den samlede miljøbelastning. Denne energi kommer ofte fra fossile brændstoffer, hvilket fører til yderligere udslip af drivhusgasser.

4. Vandforbrug og pesticider

Produktionen af sydlandske frugter kan også have en betydelig miljøpåvirkning gennem højt vandforbrug og anvendelse af pesticider. I nogle tilfælde dyrkes disse frugter i områder, hvor vandressourcer er knappe, hvilket kan forværre lokale vandmangelproblemer. Desuden kan overdreven brug af kemiske pesticider og gødning forurene lokale vandveje og økosystemer. Dette er også en diskussion af forskellen mellem konventionelt vs. økologisk landbrug og dets totalbelastning på miljø og slutprodukt mv.

5. Tab af biodiversitet

Landbrug til eksport kan føre til omfattende rydning af naturlige habitater for at gøre plads til monokulturer. Dette kan resultere i tab af biodiversitet, da store arealer med ensartede afgrøder erstatter komplekse naturlige økosystemer. Desuden kan introduktionen af ikke-indfødte afgrøder forstyrre de lokale økosystemer.

Sammenligning med lokalt producerede frugter

I modsætning til dette har lokalt producerede frugter og grøntsager ofte et langt mindre miljøaftryk. Transportafstandene er kortere, hvilket reducerer behovet for energiintensiv køling og mindsker CO2-udslippet. Der er også ofte mindre behov for omfattende emballage, og lokale producenter kan være mere tilbøjelige til at anvende bæredygtige dyrkningsmetoder, der mindsker brugen af vand og kemikalier. Desuden understøtter køb af lokale frugter bevarelsen af lokale sorter og biodiversitet.

Vi går en grønnere tid i møde

Lokal produktion tilbyder en række miljømæssige fordele, der kan bidrage til at tackle nogle af de mest presserende miljøudfordringer, vi står overfor i dag. Ved at reducere transportbehovet, minimere affald og emballage, støtte lokale økonomier, fremme biodiversitet og øge forbrugerbevidstheden, er lokal produktion en vital komponent i bestræbelserne på at skabe en mere bæredygtig fremtid for vores planet samtidig med at vi har fokus på at skabe de bedste og sundeste produkter vi overhovedet kan! Det er vores mission og vores største ønske.

 

Kilder:

- Transportation Emissions: Some Basics, Kontovas, Psaraftis

- IEA, Transport, Energy & CO2, 2009 

- Økologisk Landsforening, Klima, https://okologi.dk/videnomoekologi/klima/

Previous article Hvordan Relationer Påvirker Vores Mentale Sundhed
Next article Hvad er en grøn greenie?